VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1

Pokiaľ neboli dohodnuté podmienky iné, upravujú tieto všeobecne dodacie podmienky
vydané v súlade s ustanovením obchoného zákonníka

1.2

Pokiaľ neboli dohodnuté podmienky iné, upravujú tieto všeobecne dodacie podmienky
vydané v súlade s ustanovením obchoného zákonníka

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1

Pokiaľ neboli dohodnuté podmienky iné, upravujú tieto všeobecne dodacie podmienky
vydané v súlade s ustanovením obchoného zákonníka

2.2

Pokiaľ neboli dohodnuté podmienky iné, upravujú tieto všeobecne dodacie podmienky
vydané v súlade s ustanovením obchoného zákonníka